Groen label: verkoop uw huis sneller tegen een betere prijs !

Ook huizen (nieuwbouw en bestaand, huur- en koopwoningen) hebben een (voorlopig) energielabel. Dit energielabel geeft een indicatie hoeveel energie een woning verbruikt voor verwarmen, ventilatie, warm water, koken en verlichting onder standaard condities. Door in de berekening van het energielabel standaard gebruikscondities te hanteren (voor bijvoorbeeld gezinsgrootte, stook- en badgewoontes) worden de labels van verschillende woningen vergelijkbaar.
Het energielabel is dus een grove maat voor de energieprestatie van de woning zelf, ongeacht gewoontes van de bewoners.

Het energielabel voor woningen is vooral administratief van belang: de woningvoorraad kan er kwalitatief en kwantitatief mee vastgelegd worden. Alle gebouwen (zowel woningen als bedrijfsruimtes) krijgen daarom uiteindelijk een energielabel.

Het uitgebreide energielabel tot 1 jan 2015

Het uitgebreide energielabel dat voor 1 jan 2015 gemaakt is blijft 10 jaar geldig. Dit bevat ook een energie-index.

De Energie-Index

Dat is een preciese waardering van de energieprestatie van de woning. Het was tot 1 jan 2015 onderdeel van het uitgebreide energielabel.

Het vereenvoudigde energielabel vanaf 1 jan 2015

Begin 2015 kregen alle huiseigenaren van een woning waarvoor nog geen energielabel was vastgesteld een brief van de rijksoverheid met daarin een “voorlopig energielabel”.
Het voorlopige energielabel is vastgesteld op basis van een zeer beperkt aantal oorspronkelijke kenmerken van de woning: bouwjaar, en type woning. Het bouwjaar wordt als maatstaf genomen voor de isolatiekwaliteit en de installaties. Als de woning sindsdien verbeterd is (bijvoorbeeld enkel glas werd HR++ glas, de buitenmuren zijn na-geïsoleerd, er zijn zonnepanelen geplaatst enz.) is dat niet in het voorlopige energielabel opgenomen.
Bij verkoop en verhuur heeft de eigenaar altijd een definitief energielabel nodig.

Omzetting naar een definitief energielabel

Om het voorlopige label om te zetten naar een definitief label logt de huiseigenaar met zijn DigiD in op een speciale website. Daar kan hij met bewijsmateriaal aangeven welke verbeteringen er in de woning aangebracht zijn sinds de bouw (bedenk wel, niet elke verbetering leidt meteen tot een beter energielabel, daar zijn soms meerdere verbeteringen voor nodig).
Een onafhankelijke “Erkend Deskundige” beoordeelt de verstrekte informatie en kent een definitief label toe.
Let op: had uw woning al een definitief energielabel voordat u de isolatie verbeterde of de CV-ketel verving, dan kunt u door opnieuw met uw DigiD in te loggen een erkend deskundige een volgend definitief label vast laten stellen.

De naam energielabel mag dan niet veranderd zijn, de inhoud ervan is met ingang van 1 januari 2015 behoorlijk uitgehold. Als u als huiseigenaar echt wilt weten hoe u een beter energielabel kunt bereiken dan kunt u beter een onafhankelijke gecertificeerde energie-adviseur een Energie-Index inclusief een definitief energielabel laten maken.

Energieadvies mét energie-index én definitief energielabel

Als eigenaar-bewoner bent u natuurlijk meer geinteresseerd in de oorzaken achter het huidige energielabel. Want inzicht in uw energie verbruik (inclusief het effect van gezinsgrootte en gewoontes) stelt u in staat om de juiste besparingsmaatregelen te nemen.
Dat inzicht kunt u ontlenen aan een energieadvies op maat. Dat detailleert welke maatregelen in uw huis realiseerbaar zijn en welke het best renderen. Daarmee kunt u zonodig meteen aan de slag.
Op de pagina "Advies" vindt u verdere uitleg.


©EnergieWijsWonen